Personlighetstest|atferdsanalyse

Om å finne de personlige egenskaper hos søkeren som kan forutsi fremtidig suksess.


klikk her, les om hvordan DEFINERE BEHOV FOR REKRUTTERING klikk her, les om hvordan DEFINERE BEHOV FOR REKRUTTERING klikk her, les om hvordan bygge opp en KANDIDATBASE klikk her, les om hvordan gjennoføre 1.GANGS INTERVJU klikk her, les om hvordan gjennoføre 2.GANGS INTERVJU klikk her, les om hvordan gjennomføre ENDELIG UTVELGELSE AV RETT KANDIDAT
                           klikk her, les om hvordan utvikle en JOBBANALYSE                                 klikk her, les om hvordan benytte ADFERDSANALYSE
klikk her, les om hvordan benytte JOBBESKRIVELSE


Slik bruker du personlighetstest for å sikre en suksessfull rekruttering

Utvidet forklaring: 1. kvartal 2017