De smarteste lederne 
rekrutterer de beste folkene

Hvis du ønsker å ansette fremragende folk,
så må du bruke et system for å rekruttere fremragende folk, -
ikke et som er laget for å fylle ledige stillinger


klikk her, les om hvordan DEFINERE BEHOV FOR REKRUTTERING klikk her, les om hvordan DEFINERE BEHOV FOR REKRUTTERING klikk her, les om hvordan bygge opp en KANDIDATBASE klikk her, les om hvordan gjennoføre 1.GANGS INTERVJU klikk her, les om hvordan gjennoføre 2.GANGS INTERVJU klikk her, les om hvordan gjennomføre ENDELIG UTVELGELSE AV RETT KANDIDAT
                           klikk her, les om hvordan utvikle en JOBBANALYSE                                                klikk her, les om hvordan benytte ADFERDSANALYSE
klikk her, les om hvordan benytte JOBBESKRIVELSE

Hvis du ønsker å ansette fremragende folk må du bruke et system som er laget for å rekruttere fremragende folk, ikke et som er laget for å fylle ledige stillinger.

Er din bedrift en av de mange som får begrenset nytte av ny teknologi fordi den viderefører en produktorientert tilnærming til å tiltrekke seg dyktige folk. I dag krever de beste at du er markedsorientert.

Toppfolkene er ikke pågående jobbsøkere, tvert i mot er de tilbakelente. De må tiltrekkes. Da må du ha fullt kjennskap til deres preferanser, til det som skaper respons hos dem

INNHOLD: kommer 1. kvartal 2017

Si din mening om det du leste ovenfor.
Legg igjen din kommentar til meg i boksen under.  
                     

Noen du vet om som vil ha nytte av denne siden? 
Del den her, klikk på knappen ------------>Vanlige årsaker til problem med å tiltrekke seg  toppfolk

A. En dårlig intervju og vurderingsprosess
En typisk kommentar fra deltakere på vårt kommunikasjonskurs hvor de lærer metode for effektiv kommunikasjon: Før bare startet jeg å prate, så ble det jeg sa til etter hvert. På samme måte er det innen rekruttering; alle intervjuer på sin egen måte, få er trenet til å gjøre det effektivt. Kan du ikke forklare metoden du bruker så har du ingen metode.

I stedet for en kompetanse-og fornufts basert diskusjon som krever konsensus skjer en form for stemmegiving der de mindre kompetente eller de som er dårlig forberedt ...

(Les komplett liste med de vanligste årsakene ... her)