Sannhetens øyeblikk,
tiden er kommet!

Det endelige valget, forhandling, lønn, kontrakt, eller, - prosessen førte ikke frem.


klikk her, les om hvordan DEFINERE BEHOV FOR REKRUTTERING klikk her, les om hvordan DEFINERE BEHOV FOR REKRUTTERING klikk her, les om hvordan bygge opp en KANDIDATBASE klikk her, les om hvordan gjennoføre 1.GANGS INTERVJU klikk her, les om hvordan gjennoføre 2.GANGS INTERVJU klikk her, les om hvordan gjennomføre ENDELIG UTVELGELSE AV RETT KANDIDAT
                            klikk her, les om hvordan utvikle en JOBBANALYSE                                 klikk her, les om hvordan benytte ADFERDSANALYSE
klikk her, les om hvordan benytte JOBBESKRIVELSE

Innhold: 1 kvartal 2017