2. gangs intervju


klikk her, les om hvordan DEFINERE BEHOV FOR REKRUTTERING klikk her, les om hvordan DEFINERE BEHOV FOR REKRUTTERING klikk her, les om hvordan bygge opp en KANDIDATBASE klikk her, les om hvordan gjennoføre 1.GANGS INTERVJU klikk her, les om hvordan gjennoføre 2.GANGS INTERVJU klikk her, les om hvordan gjennomføre ENDELIG UTVELGELSE AV RETT KANDIDAT
                            klikk her, les om hvordan utvikle en JOBBANALYSE                                 klikk her, les om hvordan benytte ADFERDSANALYSE
klikk her, les om hvordan benytte JOBBESKRIVELSE

Det viktigste intervju spørsmålet noensinne

Den vanlige intervjumetoden er at man fyrer av en mengde spesifikke spesifikke spørsmål, rettet mot konkreter. Folk flest er oppegående og fullt i stand til å svare rett på 95 av 100 av denne type spørsmål. 

Til forskjell har kandidaten nå fått en hjemmelekse som består av ett grunnleggende spørsmål som, nå er det kandidatens egen dømmekraft som skal opp til eksamen.

I utgangspunktet, med den fremragende kandidaten, skal intervjueren kunne og lene seg tilbake og la kandidaten kjøre forestillingen. Men du vil erfare at det er i bevisføringen du må inn og grave. Din egen bevissthet og dømmekraft har avgjør resultatet.

Grunnformen av spørsmålet du skal be kandidaten klargjøre er:

Min mest signifikante gjennomføring er ...  _______________

Spørsmål som finner fakta - klargjøre kandidatens viktigste prestasjoner

Hva er de tre - fire største utfordringene du har måttet overvinne?

Hva var de aktuelle resultatene som du oppnådde?

Når skjedde dette, hva het firmaet?

Hvor lang tid tok det å ferdigstille oppgaven?

Hva var situasjonen du sto overfor da du igangsatte prosjektet?

Hvorfor ble du valgt til denne rollen/oppgaven? Meldte du deg frivillig? Hvorfor?

Hva var din daværende tittel? Hvem var de andre folkene på teamet? Hvem var lederen i temaet?

Hvilke tekniske ferdigheter var nødvendig for å gjennomføre oppgaven? Hvilke ferdigheter lærte du?

Beskriv planleggings prosessen, din rolle i den, og i hvilken grad planene ble oppnådd. Beskriv detaljert hva som gikk galt og hvordan du løste dem.

Hva var din rolle i prosjektet?

Gi meg tre eksempler på at du tok initiativ. Hvorfor?

Hva var de største endringene eller forbedringene?

Hva var den vanskeligste beslutningen du måtte ta? Hvordan gikk det? Var det en rett beslutning? Ville du ha tatt en annen beslutning om du kunne?

Beskrive omgivelsene, tempoet, tilgjengelige ressurser, lederen din, det profesjonelle nivået.

Hva var den største konflikten du sto ovenfor? Hvem var den med og hvordan løste du den?

Gi meg noen eksempler på hvordan du hjalp eller coachet andre.

Gi meg noen eksempler på hvor du virkelig måtte influere eller overtale andre for å endre deres mening.

Hvordan var din personlige vekst eller endring som et resultat av denne anstrengelsen?

Hva likte du best og minst?

Når du ser tilbake, basert på det du når vet, hva ville du gjort annerledes om du kunne?

Hva slag oppmerksomhet eller anerkjennelse mottok du for dette prosjektet? Var den etter din mening passende? Hvorfor eller hvorfor ikke?

En ting til; skriv ned noen få ting jeg vil ha lært om deg i løpet av dette intervjuet.


Det er bemerkelsesverdig hva man kan lære om en kandidat ved kun å stille det grunnleggende spørsmålet i hjemmeleksen og deretter følge opp med spørsmålet som tar utgangspunkt i kandidatens største prestasjon. 

Det vil inkludere ting som talent, dømmekraft, kritisk tenkning, karakter, verdier, ferdigheter, kompetanse, team eller individ fokus, kommunikasjons ferdigheter, generell skikkethet, ansvarstaking og evne til forpliktelse