2. gangs intervju spørsmål


klikk her, les om hvordan DEFINERE BEHOV FOR REKRUTTERING klikk her, les om hvordan DEFINERE BEHOV FOR REKRUTTERING klikk her, les om hvordan bygge opp en KANDIDATBASE klikk her, les om hvordan gjennoføre 1.GANGS INTERVJU klikk her, les om hvordan gjennoføre 2.GANGS INTERVJU klikk her, les om hvordan gjennomføre ENDELIG UTVELGELSE AV RETT KANDIDAT
                               klikk her, les om hvordan utvikle en JOBBANALYSE - STILLINGSANALYSE                                          klikk her, les om hvordan benytte ADFERDSANALYSE
                                  klikk her, les om hvordan benytte JOBBBESKRIVELSE

Responsnivåer

Målet med 2. gangs intervju er å få frem relevant, kvalifisert kunnskap om kandidatens tidligere prestasjoner, så nært opptil som mulig den type sikker kunnskap som er vanlig å ha om interne søkere.

Et vanlig problem er at folk flest har en tendens til å snakke generelt, svarene blir intetsigende. Et like vanlig problem er at intervjueren ikke legger merke til at det skjer, og resultatet er at man sitter igjen med tilnærmet verdiløs informasjon.

Nivå 1

Kjennetegnes av "merkelapper" som ikke gir spesifikk informasjon om ferdigheter. 

"Hva gjør at du er kvalifisert for denne stillingen?"

"Jeg er en god problemløser og gir meg ikke før jeg har gått inn i saken og løst problemet." (Kommuniserer basert på merkelapper: "... god problemløser".

Nivå 2

Nivå 2 inneholder noe spesifikk informasjon, men er fortsatt for generelt.

"Hvordan vet du at du er en god problemløser?"

"Jeg bruker en problemløsingsmetode som jeg lærte på et kurs. Vi gjør først en problemanalyse, samt at vi definerer problemet helt konkret. Deretter lister vi mulige årsaker ..."

Svaret består hovedsakelig av en generell prosedyre

Nivå 3

Kjennetegnes av at det refererer til et spesifikt tilfelle som beskrives konkret, detaljert Det beskriver både hva som skjedde, hvor det skjedde, på hvilken måte det skjedde, hvem var involvert og hva gjorde de involverte inkludert søkeren.

Man bidrar til et nivå 3 svar ved følgende formulering: "Fortell om en gang der du brukte dine ferdigheter i problemløsning. Beskriv settingen i detalj. Fortell deretter hvilke tiltak de involverte inkludert deg gjorde, og til slutt beskriv det spesifikke utkommet av dette.


Hva er din mening om det du leste ovenfor. 
Legg igjen din kommentar til meg i boksen under.  

Kritikk og forslag til forbedring mottas med takk!

Noen du vet om som vil ha nytte av denne siden? 
Del den her, klikk på knappen ------------>