En visjonsøvelse - forestill deg din perfekte fremtid

3000 studier viser at ledere i topp 10% gruppen har visjon som felles suksess-prinsipp.

Jeg har ofte gjennomført en liten øvelse i forbindelse med strategiseminarer, jeg kan gjøre det sammen meg deg her nå. Øvelsen fungerer slik; forestill deg, jeg har et middel med meg i kofferten, et tryllemiddel, og det virker slik at når du nå forestiller deg din mest ideelle situasjon om fem år, så vil det bli din virkelighet. Så forestill deg at du nå kan skape en perfekt fremtid. Hvordan ville den se ut? For det er slik det starter. Folkene i topp 10% gruppen, selv om de i øyeblikket ikke har det klart, de tenker på dette det meste av tiden til de får dette bildet klart. Så, hvordan ser en perfekt fremtid ut for deg?

Så kan du lukke øynene dine, lukk øynene og forestill deg at det rommet du er i forvandles til en tidsmaskin, så fem år passerer. Så de tilsynelatende få sekundene som er gått, de er fem år, fem år er passert. Og nå er du her, du åpner øynene, di sitter på samme plassen, egentlig har ingen ting skjedd bortsett fra at fem år har passert.

Det er når du åpner øynene du ser at noe vidunderlig har skjedd på disse fem årene, og det er at livet ditt er nå på alle måter>> blitt perfekt slik du ønsker det.

Så, hvis livet ditt var perfekt på alle måter, hvordan ville det da se ut fra og med i dag? Hvem ville du arbeide sammen med? Hvem ville du være sammen med? Hvem ville ikke lenger arbeide sammen med deg? Hvilke typer kunder ville du ha? Hva vil renommeet til være? Hva ville inntekten din være? Hvor ville du bo og hvordan ville du bo? Hvordan ville dette ha sett ut dersom du kunne få det ved å svinge en tryllestav?

Så det du gjør er å gå gjennom de fire områdene>> og bestemmer hvordan de ville se ut. Ha slags jobb ville du ha? Hvordan ville salgsresultatene dine være? Hva ville timeraten din være?

Så går du til det andre fokusområdet, hvordan ville et perfekt familieliv være for deg? Livet ditt hjemme, forholdet til din kone/mann og barn, hva med feriene, hva slags livsstil? Hvilke ting ser du for deg ville skje? Hvor ville du være? Hvor ville du bo, hvor ofte ville du har ferie og hva ville du gjøre i feriene.

Det tredje fokusområdet har med helsen din å gjøre, så hvis helsen din var perfekt, du var i perfekt trim, hva ville det bety? Hvordan kunne man se det på deg? Hvordan ville du føle selv? Ville du ha deltatt i maratonløp, ville du har deltatt i sykkelritt fra Trondheim til Oslo? Husk, ikke, ikke fall tilbake og tenk hvordan det egentlig er nå, alle kan tenke seg hvordan det perfekt for dem ville se ut. Og topp 10% folkene tenker på det det meste av tiden.

Her har du det fjerde fokusområdet; hvordan ville din økonomiske, din finansielle situasjon være når den er perfekt. Ville du være fullstendig gjeldfri? Ville du ha investert fire millioner som arbeidet for deg og ga deg høy, automatisk, passiv inntekt. Ville du har fullstendig økonomisk kontroll?

I alle kjente undersøkelser finner vi det samme, når vi summerer til sammen 3000 studier, og det er likt for kvinner og menn, så praktiserer folk i topp 10% gruppen, uansett kjønn, to felles, spesifikke suksesser prinsipper:
Alle undersøkelser viser at ledere, og alle mennesker i topp gruppen har visjon som felles kvalitet. Alle studiene sier at de har visjoner. En visjon er et inspirerende, ideelt bilde av slik du ønsker det skal bli i fremtiden. Og alle studiene viser at den raskeste måten å oppnå suksess på alle fokusområdene>> er å ha en visjon, en inspirerende visjon som andre ønsker å delta i, slik som de tre personene omtalt her. Jo større klarhet du har om hvordan du vil ha det, om hva du vil at kundene skal tenke om deg, om den servicen du vil gi til mennesker.

I den samme øvelsen ber jeg toppledere om å;
"se for deg at du har all den tiden de trenger og alle pengene og vennene og kontaktene og all kunnskapen og erfaringene og ressursene og alle ideene. Og ingen begrensninger. Du kunne gjøre, være og ha alt du ønsker i livet dersom du ikke hadde begrensninger. Så tenk deg din ideelle, din perfekte fremtid dersom du ikke hadde noen begrensninger. Hva måtte du gjøre i dag for å skape denne fremtiden?"

En gyllen regel sier at mål skal være realistiske. Du er enig i det? At et av kriteriene for å sette gode mål er at de er oppnåelige. Så kom jeg til å tenke på, hva betyr det egentlig, det at et mål er realistisk. Jeg har gjort målsettingsøvelser med til sammen et par tusen ledere, og i lang tid tenkte jeg at dette vet nok den enkelte leder best selv, så jeg tok deres utsagn for faktum. Det var da jeg begynte å gjøre nærmere studier av prestasjonspsykologi at det gikk opp for meg at i de fleste tilfellene stemmer ikke dette. Når ledere, og folk flest, begynner å tenke visjon praktiserer de automatisk en tenkning som setter fokus på hvorfor ting ikke er mulig. Først og fremst kjente jeg godt igjen meg selv. Hvordan er det med deg? Jeg oppdaget at når jeg forsøker å påvirke folk til å strekke seg noe fikk jeg reaksjoner som; "Vel, jaa, men du forstår ikke. Jeg har prøvd dette her, men så kom en ny konkurrent og vi fikk alle disse problemene, ja, ja, vi er lydhøre for alt som er fornuftig vi, men du ser dette er svært annerledes så jeg vet virkelig ikke jeg ...

Så tenkte jeg videre om realisme; den dagen du og jeg og Kjell Inge Røkke var nyfødte. En dag gamle. Ja, hva da? Da sto vi helt likt. Null kunnskap og en blank tavle. Med oss i sekken hadde vi de samme forutsetningene. OK, la oss ta med at det varierer noe med hensyn til intelligens. Men de mest intelligente blir professorer, og det er sjelden professorer makter å skape noe. Forskning viser at vi kan se bort fra intelligens i denne sammenheng. Så jeg tenkte videre; hva kommer da denne forskjellen fra, forskjellen på hva Røkke og jeg, og kanskje du, har oppnådd på hvert vårt område innen samme tidsperiode. Hva er mekanismene bak denne forskjellen? La oss foreløpig si at det er tydeligvis stor forskjell på hva forskjellige mennesker bedømmer som realistisk. Og at årsaken er hva den enkelte gjør i sitt eget hode. Hva det er skal vi komme tilbake til.

Men ikke gjør feil her. Ja, det finnes ting som er urealistiske. Mirakler eksisterer ikke. Det er som Ayn Rand sier; virkeligheten er. Vi kan ikke oppheve metafysiske lover, for eksempel tyngdeloven. Det kan virke slik når et fly tar av, men det som skjer er at vi får to naturlover samarbeide og vi får en fantastisk effekt. Så, ingen mirakler, ingen illusjoner, - den som ikke behandler virkeligheten med respekt vil få den brutalt i ryggen.

Når det er sagt, jeg synes det fungere godt å si at i praksis er mulighetene ubegrensede. Det er hva du og jeg gjør med det som gir oss selvpåførte begrensninger>> .

Det var da jeg begynte å ta i disse tingene og se nærmere på dem at jeg oppdaget at jeg selv befant meg i en boks. Hva med deg? Ved å gå ut av den boksen kan du gå rett inn i topp 10% gruppen. Den gode nyheten er at det finnes gode metoder for å komme seg ut av boksen. Nettopp det er et av hovedtemaene for dette nettstedet. Så faktisk, ønsker du å finne ut av og oppfylle ditt personlige potensial, så er det akkurat hva vi vil sette fokus på i tiden fremover.

Du kan starte med å praktisere det som kalles tilbake-fra-fremtiden-tenkning. Tilbake-fra-fremtiden-tenkning består i at du forestiller deg en ideell fremtid, at du lager klare bilder av en fremtid som er perfekt på alle de vesentlige områdene>> . Hva måtte du gjøre om du skulle starte i dag med å skape denne ønskelige, ja til og med vidunderlige fremtiden for deg selv. Det er viktig å ha underbevisstheten med på laget, så hvis du opplever at den kommer tilbake og sier at aldri i verden, dette er for dumt, da reduserer du ambisjonen akkurat såpass at underbevisstheten ikke skrur av. Når underbevisstheten registrerer tegn til suksess er den raskt ut og flytter grensene. Det du nå spør deg selv om er: "Hva må jeg gjøre i dag for å virkeliggjøre en slik fremtid.

Så det er altså kun fire måter>> å endre livet ditt på. Og jobben din. (Du kan plassere og lese det åpnede vinduet ved siden av her) Du kan gjøre mer av noe. Så hva vil du gjøre mer av? Du gjør mer av det som virkelig fungere og har høy virkningsgrad. Så kan du gjøre mindre av noe annet. Hva gjør du mindre av? Det samme; du gjør mindre av det som ikke virker. Eller du kan starte med noe fullstendig, helt nytt. Det vi vet er at forandring kommer mest fra å starte med noe man ikke har gjort før. Og den fjerde tingen er at du kan slutte helt med å gjøre noe.

Når jeg jobber med ledergrupper og individer gjør gjentar vi vi stadig dette spørsmålet; Start eller stopp? Dette er ikke en engangshendelse. Det er ikke noe som begrenses til et lederkurs. Dette spørsmålet trenger vi å stille oss kontinuerlig, for resten av livet. Start eller stopp? Hver gang du går inn på et nytt område spør du deg selv; hva trenger jeg å gjøre mer av? For å frigjøre tid må du i tillegg spørre deg selv; hva skal jeg gjøre mindre av. Det handler om prioritering, Time Management.


Kjell Ramstad