Det største utviklingsprosjekt rettet mot arbeidsløshet ... noensinne 

Anbefaling

Til berørte

Fra Arne Haugland

Lambertseter/Helsfyr-prosjektet er kanskje den største enkelt satsing rettet mot arbeidsledighet som er blitt gjennomført i Norge. Prosjektet inkluderte ca. 3500 deltakere. Målet var å hjelpe den enkelte til å skaffe seg jobb.

Da CMC ble valgt til å gjennomføre prosjektet for oss la vi særlig vekt på firmaets konsistente filosofi, velfunderte metode og pedagogikk. Kjell Ramstad, firmaets grunnlegger, ledet det komplekse prosjektet på en fremragende måte disse tre årene. På kort tid etablerte han organisasjonen, systemer, arbeidsprosesser og samarbeidsrutiner med arbeidskontorene som sikret at de høye kravene til resultat og kvalitet ble ivaretatt.
Prosjektet var nybrottsarbeid, det eksisterte ikke tidligere relevant erfaring. I nært samarbeid med arbeidskontorene lyktes Kjell Ramstad å respondere på endringer i prosjektet og implementere de nødvendige tiltak.


Tilbakemeldinger om den positive påvirkningen programmets grunnleggende ideer hadde på deltakernes liv medførte at ansatte på arbeidskontorene opplevde å være med på noe særlig meningsfylt. En konkret verdi for svært mange var nettopp at de fikk hjelp til å skaffe seg ny jobb. Ut over at deltakerne fikk hjelp til å skaffe seg ny jobb var mange opptatt av den økte bevisstheten om viktige prinsipper for et godt liv.
Vi observerte at personer med ekstra vanskelig utgangspunkt brukte utviklingsprogrammet til å få kontroll og orden i livet sitt. Det var viktig for å oss på arbeidskontorene at programmet var preget av verdiene omsorg og service.


Kjell Ramstad viste en særlig evne til å organisere og kontinuerlig levere ideer og metoder for personlig utvikling gjennom hele prosjektet. God gjennomføringsevne ble en avgjørende suksessfaktor.
_______________
Arne Haugland 

Distriktssjef
NAV Arbeid Oslo Akershus
Tlf. 22728800 / mob.tlf. 47013615


Navigasjonshjelp

Hovedkapitlet heter Om Kjell Ramstad: >>
Dette er Underkapitler av Om Kjell Ramstad:
35 år erfaring som leder, gründer og konsulent data 
>> 

- Til ledere, gründere og selgere, - til alle som jobber med salg  >> 
- Kundereferanser >> 
- Gründer og forretnings utvikler >>
- Et komplett program - ledelse, kulturutvikling, utvikling av
  omstillingsevne, virkelighets håndtering  
>> 
- Et organisasjons- og lederutviklingsprosjekt >> 
- Det største utviklingsprosjekt rettet mot arbeidsløshet,
  noensinne 
>> 

Når du har lest ovenstående sider kan du velge å gå direkte til: DiSC / DiSK personlighetstest data >> 

... eller til: Prestasjons psykolog >> 

Gå rett til forsiden >> 

Kjell Ramstad
Sarpsborg, Fredrikstad, Moss, Halden, Oslo
               (2007)

web hit counter