En gründer og forretningsutvikler


Til berørte

Jeg har kjent Kjell Ramstad siden midten på 1980-tallet. Over en periode på ca 10 år hadde vi nær kollegial og personlig kontakt. De senere årene har kontakten vært mer spredt. En av kvalitetene til Kjell Ramstad er at selv om det er en stund siden sist, virker det ikke slik.

Ut over å være en dyktig rådgiver innehar Kjell Ramstad den operative evnen til både å starte og drive organisasjoner. Grundighet og forståelse av mennesker og forretning i situasjonen omsettes til strategiske disposisjoner og praktisk handling. Hans samlede kompetanse og personlige egenskaper gjør ham spesielt skikket som rådgiver og samtalepartner i forhold til kompliserte spørsmål og krevende utfordringer.

Som en del av utviklingen av konsulentselskapet Mercuri Instituttet AS hvor jeg selv var ansatt, startet han konsulentavdeling i Bergen og coachet denne frem til en livskraftig enhet. Som grunnlegger av konsulentselskapet CMC AS utviklet han et konsulentnettverk av meget høy kvalitet, bestående av ca. 20 erfarne rådgivere på fem kontorer, inkludert Tromsø.

Kjell stiller spesifikke og tydelige krav, men har samtid en sjelden evne til å gi kolleger dyp inspirasjon. Personlige egenskaper som ærlighet, integritet og gjennomføringsevne er vesentlige faktorer for hans suksess. En mann å stole på for den han er, det han sier og det han gjør.

Kjell Hilde

1.februar 2012 

Nordåstræet 60
5235 Rådal

55 13 06 09
913 47 976


Navigasjonshjelp

Hovedkapitlet heter Om Kjell Ramstad: >>
Dette er Underkapitler av Om Kjell Ramstad:
35 år erfaring som leder, gründer og konsulent> .
Til ledere, gründere og selgere, - til alle som jobber med salg >> .
Kundereferanser data-custom-mark="true">> .
Gründer og forretningsutvikler >> .
Et komplett program - ledelse, kulturutvikling, utvikling av omstillingsevne, virkelighetshåndtering >> .
Et organisasjons- og lederutviklingsprosjekt >> .
Det største utviklingsprosjekt rettet mot arbeidsløshet, noensinne.

Gå direkte til:
DiSC/DiSK personlighetstest >> .
eller
Prestasjonspsykologi >> .Kjell Ramstad
Sarpsborg, Fredrikstad, Moss, Halden, Oslo