35 års erfaring som
leder, gründer og konsulent

Det er jo slik at noen får fortjenestemedalje av Kongen fordi karrieren deres var en lang, uavbrutt, flat og rett linje.

Jeg antar din kurve ser noe annerledes ut, du har turt å ta nye utfordringer, du har ikke ønsket å sove på laurbærene, du har orket anstrengelsen med å våge deg ut i nye og ukomfortable situasjoner, smakt på hvordan det på nytt er å være student i en ukjent utfordring.

Du får ikke noen medalje for det. Jim Rohn gjorde meg oppmerksom på sammenhengen slik; når du har høye ambisjoner og setter setter deg mål så er det selvsagt vesentlig at du når målene, men det er ikke det viktigse. Belønningen for å ha høye ambisjoner er hvem du blir til i anstrengelsen for å nå dem. Og straffen for ikke å ha ambisjoner er hva du aldri ble til.

Men når du verdsetter å ha det morsomt, spennende og til tider nervepirende, da er det ikke alltid at ting går rett, det kan hende det går mer i rykk og napp,
at sporene bak deg blir litt krokete:

7 blandede år. Det ble noen år i marinen, vi kjørte båt i NATO flåten, fregatt, min jobb var sikkerhet. Det het fortsatt kald krig, så sikkerhet i NATO flåten hadde lite med HMS å gjøre. Jeg gikk i land samtidig som Norge fikk sin første varehuskjede, min lokale kjøpmann Kolbjørn Stokker hadde brakt EPA til Norge. Jeg gikk EPA skolen, i noen år solgte jeg mat og møbler. Kassaoppgjøret var omtrent like elektronisk som hos en torghandler. Data var visstnok noe som ville komme, foreløpig fantes Kommunedata i Hamar. Likevel, jeg sluttet i EPA og begynte å selge Cobol programmeringskurs. Det var jo et problem at det ikke var noe sted man jobbet med data. Vel nesten ikke noe sted. Kommunedata hadde en avdeling i Sarpsborg, men interesserte Haldensere syntes det var såååå veldig langt fra Halden til Sarpsborg, kanskje mer enn en mil. Det var ingen i Halden som kjøpte kurs i Cobol. Jeg bør nok føye til; et vel så stor problem var, jeg kunne ingen ting om salg.  

7 år reklame/ markedskommunikasjon. En gang i tiden, ikke veeeeldig lenge siden, kom all kinoreklame fra Sverdrup Dahl. Samme eier eide også eide Forenede Annonsebyråer. Som kivet med ABB Bates om å være Norges største reklamebyrå. Det var midt i overgangen fra blysats til det som skulle komme. Det kalles forandring og var spennende. Markedskampanjer for Ford, Mustad, ASEA, jeg ville ikke unnvært det. Viktigst var likevel at jeg fikk jobbe med detaljhandel, alle de "hotte" butikkene i Oslo sentrum, Mehren i Grensen, Mehren i Rosenkranagate, Adelsten, Larsten & Lütken osv. Da fikk jeg kontakten med direkte markedsføring. Første senere skulle jeg forstå at det er den skriftelig formen av personlig salg, og at det derfor fascinerte meg.


"Ut over å være en dyktig rådgiver
innehar Kjell Ramstad den operative evnen
til både å starte og drive organisasjoner.
Grundighet og forståelse
av mennesker og forretning i situasjonen,
kompetanse og personlige egenskaper
gjør ham spesielt skikket
som rådgiver og samtalepartner ved
kompliserte spørsmål og krevende utfordringer.

Kjell stiller spesifikke og tydelige krav,
men har samtid en sjelden evne
til å gi kolleger dyp inspirasjon.
Personlige egenskaper som ærlighet,
integritet og gjennomføringsevne
er vesentlige faktorer for hans suksess.
En mann å stole på for den han er,
det han sier og det han gjør.

Som en del av utviklingen av konsulentselskapet Mercuri Instituttet AS hvor jeg selv var ansatt,
startet han konsulentavdeling i Bergen og
coachet denne frem til en livskraftig enhet.
Som grunnlegger av konsulentselskapet CMC AS
utviklet han et konsulentnettverk
av meget høy kvalitet"

Kjell Hilde

+47 55130609

Slik oppdaget jeg faget salg. Det påvirket mitt neste jobbvalg. Nå er ikke Forenede Annonsebyråer mer. Ikke Sverdrup Dahl heller, for den saks skyld. Det også kalles forandring. Jan Ore var en viktig person for meg, han er i dag travel pensjonist. Vidar Sandberg, som ansatte meg og lærte meg markedskommunikasjon, er i dag primus motor i Presens Markedskommunikasjon as, og Arke Kverk, som var sjef i Forenede selskapet MMI er i dag direktør i Tns Norsk Gallup AS.

7 år salgs- og ledertrening. Da jeg begynte i 1981 var Mercuri en drøy håndfull konsulenter. Da jeg sluttet som direktør i Mercuri Instituttet 7 år senere hadde Mercuri Gruppen (International) mer enn 125 ansatte. Som fullbefaren konsulent kunne man gjennomføre 90 forskjellige kursdager; 6 kurs for selgere, 6 for selgerledere og 6 for toppledere, hver på 5 dager. Slik var karrierestigen. En av de mest innholdsrike man kan finne. Konsulent, gruppeleder, to spennende år i Bergen med oppstart av avdeling der, (Kjell Hilde opp til venstre her ble leder for Bergensavdelngen), daglig ansvarlig for operativ drift av Mercuri Instituttet Norge. Syv - åtte år som endret livet mitt.

20 år i eget konsulentfirma. Erling Lanes, styreformann og eier av Mercuri, vi sluttet begge i 1988 og startet Nordisk Management Team. Som snart ble til Collegium Management Center AS (CMC). I 1992 lyktes Jan Tveøy og jeg å selge inn et utviklingsprosjekt, omsetning 15 mill. per år i over 3 år. Det ga økonomisk ryggrad til å håndplukke 7 tidligere Mercuri konsulenter. CMC var etablert. I en periode besto CMC nettverket av 20 konsulenter i fem byer. CMC har i løpet av disse 15 årene samarbeidet med fra de minste til de største organisasjoner i Norge. I dag benyttes CMC som et overliggende markedsbegrep for et felles konsulent nettverk der hver partner har sitt eget selskap. Jeg er eneste ansatt i Kjell Ramstad AS, startet i 1992. Jeg startet i denne perioden 5 konsulentselskaper og har vært styreformann i flere styrer.

Før jeg utdyper mer om meg selv og innholdet på denne nettsiden, la meg først fortelle litt om deg >les mer>>.


Navigasjonshjelp

Hovedkapitlet heter Om Kjell Ramstad: >>
Dette er Underkapitler av Om Kjell Ramstad:
35 år erfaring som leder, gründer og konsulent  >> .
Til ledere, gründere og selgere, - til alle som jobber med salg.>> .
Kundereferanser >> .
Gründer og forretningsutvikler >> .
Et komplett program - ledelse, kulturutvikling, utvikling av omstillingsevne, virkelighetshåndtering >> .
Et organisasjons- og lederutviklingsprosjekt >> .
Det største utviklingsprosjekt rettet mot arbeidsløshet, noensinne>> .

Når du har lest ovenstående sider kan du velge å gå direkte til:
DiSC/DiSK personlighetstest >> .
..eller til :
Prestasjonspsykologi >> .

her kan du gå rett til:
nettstedets hjemmeside >> .

Kjell Ramstad
Sarpsborg, Fredrikstad, Moss, Halden, Oslo
               (2007)

Kunde-
referanser


Hva sier kunder
og kolleger
om Kjell
..les mer..>>
.