Et organisasjons- og lederutviklingsprosjekt.

Attest

Resymé av Kjell Ramstad

Mitt første bekjentskap med Kjell var i form av videreutdanning innen lederutvikling i 1998. Dette programmet ble ledet av CMC hvor Kjell var partner og utførende konsulent. CMC gjennomførte denne lederutviklingen på mer enn 1000 ledere innen for ABB med meget gode resultater. Jeg var i denne perioden ansatt i ABB Service med ansvar for en avdeling i selskapet. Bekjentskapet og ikke minst den måten jeg erfarte Kjell som ”coach ” var noe jeg ønsket å videreføre ved en senere anledning.

Jeg overtok som Divisjons direktør i ABB for divisjonen ” Component Service ” med ca 220 ansatte. Divisjonen skulle bygges ned med ca 50 % i form av salg av avdelinger og nedbemanning. Når denne prosessen var gjennomført, var det relativt turbulent blant de ansatte. Det ble da besluttet å iverksette en prosess, hvor hovedhensikten var å involvere alle ansatte ” hvilke mål har vi for fremtiden og hvordan kommer vi dit ”. Til å gjennomføre denne prosessen besluttet vi å bruke ekstern bistand, da var valget lett å ta med tanke på tidligere erfaring til Kjell. Etter vi hadde startet opp denne prosessen, ble det samtidig besluttet at divisjonen Component Service skulle ut av ABB. Vi måtte legge om strategien da divisjonen måtte belage seg på en fremtid uten for ABB. Kjell ble i denne perioden mer en god rådgiver og nær medarbeider enn en ekstern konsulent. Dette viste klart hvilke kvalifikasjoner Kjell besatt med tanke på å se virkeligheten inn i en organisasjon som var i ferd med å bli snudd på hodet.

Resultatet etter noen måneder ble det en MBO for divisjonen. Den nye selskapet ble etablert i starten på 2002,selskapet fikk navnet Component Service AS. I tillegg til å være Adm. direktør hadde jeg aksjemajoriteten i selskapet. Etter skillmissen med ABB hadde CS relative store utfordringer i alle ledd i organisasjonen, det var da naturlig for meg å videre føre Kjell sitt engasjement.

Noen av de viktigste områdene som Kjell hadde ansvaret for:

● Involveringsseminar for alle avdelinger.
● Utvikling av prosjektledere
● Analyse og gjennomgang av ledergruppe.
● Rekruttering av mellomledere og avdelingsledere.
● Organisasjonsutvikling, snu organisasjonen til å
   bli prosjektorientert.


Det som kjennetegner Kjell etter mitt syn er i stikkordsform.

● Ærlig.
● Høy integritet.
● Høy arbeidskapasitet.
● Holder det som loves.
● God til å finne løsninger.
● God til å skape tillit i alle ledd.
● Stiller opp i tykt å tynt


Kjell's engasjement i CS gikk fra etableringen og frem til høsten 2005. Årsaken til at engasjementet ble avsluttet var at jeg gikk av som Adm. direktør og hovedeier. Avslutningsvis vil jeg si at ved eventuelle fremtidige behov vil jeg ikke betenke meg å bruke Kjell sine kunnskaper, da Kjell har vist at han takler alle situasjoner og ikke minst har vært en god støttespiller og meget lojal med høy integritet.

Engelsviken 07.02.07

Med vennlig hilsen
Erik Eriksen
+47 90540061


Navigasjonshjelp:

Hovedkapitlet heter Om Kjell Ramstad:>>
Dette er Underkapitler av Om Kjell Ramstad:
35 år erfaring som leder, gründer og konsulent >> .
Til ledere, gründere og selgere, - til alle som jobber med salg. >> .
Kundereferanser>> .
Gründer og forretningsutvikler>> .
Et komplett program - ledelse, kulturutvikling, utvikling av omstillingsevne, virkelighetshåndtering>> .
Et organisasjons- og lederutviklingsprosjekt >> .
Det største utviklingsprosjekt rettet mot arbeidsløshet, noensinne. >> .

Når du har lest ovenstående sider kan du velge å gå direkte til:
DiSC/DiSK personlighetstest >> .
..eller til :
Prestasjonspsykologi >> .

her kan du gå rett til:
nettstedets hjemmeside >> .

Kjell Ramstad
Sarpsborg, Fredrikstad, Moss, Halden, Oslo
               (2007)

web hit counter