DiSC
Åpen - Lukket adferd

DiSC personlighetstest er bygget rundt to "temperaturskalaer", den ene med ytterpunktene ÅPEN(umiddlebar) og LUKKET (behersket), den andre med ytterpunktene PÅGÅENDE (direkte) og AVVENTENDE (indirekte).

Skalaen ÅPENHET, viser hvor mye du er innstilt på og villig til å vise sinnsbevegelsene og følelsene dine utadvendt og utvikle mellom- menneskelige relasjoner.

Skalaen PÅGÅENHET viser med hvor sterk kontroll og hvor kraftfullt du forsøker å øve innflytelse på andre menneskers tanker og følelser.

De to skalaene blir for oversiktens skyld plassert i en DiSC matrise.


Ved utfylling av DiSC spørreskjema foretar du et valg om hvilke av fire adjektiver er MEST typisk for deg, og hvilket av de fire som er MINST typisk for deg. De fleste DiSC konseptene har 24 slike kombinasjoner av adjektiv, men jeg har sett DiSC konsepter med inntil 28 slike kombinasjoner. De som utvikler analysen har nøye valgt de adjektivene som i språket vårt og i din og min forståelse av ordene plasserer deg på de to skalaene nevnt ovenfor. Derfor er det svært viktig hvilke adjektiv som blir valgt av de som lager analysen.

Så det du gjør er å ta to beslutninger om adferden din, en for for hver av de to skalaene. Egentlig tar du to "doble" beslutninger, du bestemmer hva som er MEST typisk for deg og MINST typisk for deg på hver skala, til sammen fire valg.

Den vanlige måten å få frem en skriftlig rapport som beskriver adferden basert på valgte adjektiv, er å fylle ut et slikt spørreformular. Du får dette uten at det koster deg noe, vanlig pris er ca. kr. 2.000,- ved å bestille Nyhetsbrevet på hjemmesiden. (Du kan klikke på liken i skjemaet ovenfor)

Det som etter mitt syn gjør DiSC overlegen alle andre verktøy som måler personlighet og adferd er at den bygger på en fundamental struktur innen menneskets psykologi og kommunikasjon. DiSC konseptet er meget intuitivt og lett å forstå. Etter å ha fylt ut en mengde spørsmål i et spørreformular har mange erfart deretter få simsalabim presentert en adferds beskrivelse av dem selv, som den var sluppet ut av en mørk sekk. Når jeg jobber med ledelse, organisasjonsutvikling, og rekruttering gjennomgår jeg alltid analysen "manuelt" sammen med dem det gjelder. Derved ser du selv helt spesifikt sammenhengene og hvordan det du svarer leder det det gitte resultatet. Du kan se en PowerPoint video helt lik den jeg bruker i praksis: video: Se en "live" gjennomgang av DiSC adferdsanalyse.

Se gjennom denne PowerPoint presentasjonen og plasser deg selv "manuelt" på de to skalaene. Når du har gjort det kan du komme tilbake hit og ved hjelp av punktene i figuren nedenfor sjekke nøyere hvordan du mener du er plassert på skalaen. Deretter kan du gå til skalaen PÅGÅENHET og sjekke gjøre det samme der.


Typiske trekk ved ÅPEN adferd

● Fortelle åpent ting om seg selv.
● Mer avslappet og varm.
● Tar initiativ til og aksepterer fysisk kontakt.
● Lett å bli kjent med både innen business og privat.
● Deler med andre og liker selv å lytte til personlige følelser, særlig de positive.
● Viser og deler følelser fritt med andre.
● Viser levende ansiktsuttrykk under samtale og lytting.
● Viser over gjennomsnittet entusiasme.
● Bruker kroppsspråk når tilbakemelding gis.
● Er fleksibel angående andres bruk av egen tid.
● Foretrekker å arbeide sammen med andre.
● Går med strømmen, gjør som alle andre.
● Menings- og følelsesorientert.
● Tar beslutninger basert på subjektive følelser.
● Assosierer og kommer med digresjoner under samtaler.
● Responderer på drømmer, visjoner og konsepter.


- Ingen elementer på siden kan klikkes -

Typiske trekk ved LUKKET adferd

● Lukket, forbeholden.
● Formell og korrekt.
● Unngår eller reduserer fysisk kontakt.
● Tar tid å bli kjent med i arbeid og sosiale situasjoner.
● Forteller og liker å høre på målorientere historier.
● Holder følelser privat; deler det ut fra "need to know."
● Begrenset spekter av ansiktsuttrykk under samtaler og ved lytting.
● Viser mindre entusiasme enn gjennomsnittet.
● Ikke typisk med non-verbal feedback.
● Er disiplinerte angående hvordan de bruker andres tid.
● Foretrekke å jobbe uavhengig av andre.
● Følger mål og planer.
● Tar tid å bli kjent med innen arbeid og privat.
● Foretar for det meste beslutninger basert på bevis (objektive).
● Fokuser på fakta og oppgaver under samtaler, holder seg til saken.
● Responderer på virkeligheten, relevante erfaringer og fakta.
● Formelt håndtrykk.
Herfra kan du lese mer om de fire adferds stilene:

Pådriver 
Kommunikator 
Planlegger 
Analytiker 

Et nært beslektet tema finner du her:
Prestasjonspsykologi