DiSC
Pågående - avventende adferd


DiSC personlighetstest er bygget rundt to "temperaturskalaer", den ene med ytterpunktene ÅPEN(umiddelbar) og LUKKET (behersket),den andre, som du finner nedenfor, med ytterpunktene PÅGÅENDE (direkte) og AVVENTENDE (indirekte).

Skalen ÅPENHET viser hvor mye du er innstilt på og villig til å vise sinnsSbevegelsene og følelsene dine utadvendt og utvikle mellom- menneskelige relasjoner. 

PÅGÅENHET viser med hvor sterk kontroll og hvor kraftfullt du forsøker å øve innflytelse på andre menneskers tanker og følelser. 


Les gjennom punktene på skalaene nedenfor og plasser deg selv. Bestem først om du legger oppover fra midten eller nedover. Tenk deg at skalaen starter med 0 i bunnet og ender med 20 på toppen (det er slik den er inndelt). Så kanskje du greier å bestemme plasseringen litt mer presist, ligger du ca. på 15 eller på ca. 3?